Posts Tagged "National Indigenous Peoples Day"

Honouring Indigenous Peoples on this Day

June 21, 2022

Kwey Kakina Asema niwi bigidnā Kichi Mīgwech ndi kid bīdābung ensa kījeb Kichi Mīgwech ndi kid ondji shki kījigak Ni Kichi Mīgwechwindam ondji bimādiziwin Ni Kichi Mīgwechwindam kina gegō kwenādjiwang Kichi Mīgwech ndi kid ondji asemā gamijyang wii ayamiyewiyāong Hello…

Post filed in: Indigenous Rights, Spirited Reflections